פגישות Follow-up

פגישות Follow-up (פגישות מעקב) הן חלק בלתי נפרד מהטיפול ותפקידן לראות את השיפור במצב המטופל ולהתאים את הטיפול בהתאם לשינויים.

  • לקוח חוזר בטווח של 12 חודשים ממועד הפגישה האחרונה – 350 ₪ לפגישה
  • לקוח חוזר לאחר 12 חודשים ממועד הפגישה האחרונה – 550 ₪ לפגישה ראשונה