איך להקל על כאבים אחרי הלידה

הטיפים האלה כל כך פשוטים ליישום שמי שהשתמשה בהם לא הבינה איך הסתדרה בלידות הקודמות בלי להשתמש בהם